Het bestuur

Het bestuur van OCV de Vennemuskes bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Mart Bossink

President
In de algemene ledenvergadering van juni 2023 is Mart Bossink gekozen tot 3e president van OCV de Vennemuskes.

Dagelijks bestuur

Robin
Huisken

Vice voorzitter

Bas
Nijhof

Penningmeester

Maike
Koop

Secretaris

Tom
Bossink

2e secretaris

Bas
de Leeuw

Lid dagelijks bestuur

Leon
Brouwer

Vorst

Algemeen bestuur

Erwin
Ikink

Voorzitter Technische Commissie

Danny
Behrens

Voorzitter College

Jose
Kuipers

Voorzitter P&P commissie

Brian
Kleefman

Voorzitter FAC

Coen
Uit Het Broek

Voorzitter Sponsor commissie

Maarten
Verkouter

Voorzitter Gala commissie

Gerben
Groener

Algemene zaken