Algemene Ledenvergadering 2023 op 8 juni

Beste Carnavalsvrienden en in het bijzonder leden van onze mooie vereniging,

Het bestuur van O.C.V. de Vennemuskes nodigt jullie hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 juni 2023 om 20.00 uur in sportcafé De Kolk, Brem 11 te Oldenzaal.

De financiële verslaglegging ligt één uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Agenda: 

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen president
4. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: President Patrick Loohuis
Verkiesbaar: Mart Bossink ( President )

Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de ALV schriftelijk melden bij het secretariaat.

5. Notulen ALV 23-06-2022
6. Financieel verslag seizoen 2019-2020 en seizoen 2022-2023
7. Verslag kascommissie
8. Vaststelling begroting seizoen 2023-2024
9. Benoeming nieuwe kascommissie
10. Evaluatie en blik op de toekomst commissievoorzitters
11. Rondvraag
12. Sluiting

Namens het Dagelijks Bestuur van O.C.V. de Vennemuskes,

Patrick Loohuis, President    Maike Koop, Secretaris

Andere berichten

Nieuw! Een heuse kerstmarkt op zaterdag 17 december!

Zaterdag 17 december organiseren we een fantastische Kerstmarkt waar van alles te beleven is voor jong en oud.  Van foto’s met de Kerstman in de arrenslee, tot een kerstclown, midwinterhoornblazers […]

Lees verder

Steun de vereniging, koop een échte Nordmann kerstboom!

Ook dit jaar heeft u de mogelijkheid om onze vereniging te ondersteunen! Bestel vóór 5 december een Nordmann kerstboom en steun de vereniging met €5,-! U kunt uw boom zaterdag […]

Lees verder

Uitslag jubileumloterij

De uitslag van de Jubileumloterij van OCV de Vennemuskes is bekend! Allereerst natuurlijk hartstikke bedankt voor het meespelen. De trekking heeft plaatsgevonden door Notaris Bart Riteco bij Sportcafe de Kolk […]

Lees verder