website statie

Jonkheer Marcel

Secondant Jarno

Akom bedankt

De vereniging dankt Akom voor hun geweldige sponsoring dit jaar!

AKOM

Oldenzaalse Carnavals Vereniging  De Vennemuskes
Postbus 211      7570AE Oldenzaal

Info@ocvdevennemuskes.nl